OD SADA ILUSTROFEST ONLINE KUPOVINA


Od 16. do 23. jula na Kalemegdanu, na prostoru ispred
Paviljona „Cvijeta Zuzorić” biće održan treći
Ilustrofest — Festival ilustracije u organizaciji Aha magazina,
pod generalnim pokroviteljstvom banke Poštanska
štedionica. Partner festivala je JKP Beogradska
Tvrđava.

Kategorije:

Pozivamo ilustratore iz zemlje i sveta da pošalju svoje
ilustracije u 5 festivalskih kategorija:
1. Ilustracije u knjigama,
2. Ilustracije u magazinima (štampanim i online),
3. Ilustracije u dizajnu i advertising industriji,
4. Ilustracije - lični projekti
5. Ilustracije - društveno odgovorni projekti


Učešće na Festivalu je besplatno a rok za slanje
radova je 30. jun. Kratku biografiju umetnika i radove
koji ne smeju biti stariji od godinu dana, treba poslati
na e-mail: info@ilustrofest.com


U prilogu je detaljan Pravilnik Festivala.


Na prošlogodišnjem Festivalu bilo je prijavljeno blizu
2 000 radova , 220 ilustratora iz celog sveta (Amerika,
Rusija, Australija, Turska, Iran, Velika Britanija,
Francuska, Italija, Španija, Češka, Mađarska, Rumunija,
Bugarska, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora
i Srbija).

Otvaranje:

Na otvaranju Festivala 16. jula 2021 biće otvorena
velika međunarodna izložba najboljih ilustracija koje
će biti postavljene na velikim postamentima ispred
Pavljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu i uručene
nagrade najboljim autorima i radovima i to u
kategorijama: ilustracija knjige, ilustracija u štampanim i online
medijima, ilustracija u dizajnu i lični i društveno
-odgovorni projekti a biće dodeljen i Gran Prix festivala
najboljem autoru iz ovogodišnje selekcije za
sveukupan rad.

Bazar:

Pored međunarodne izložbe, na Festivalu će biti
održan i Bazar ilustracije gde će mladi autori dobiti priliku
da potpuno besplatno izlože i prodaju svoje ilustracije
kao i upotrebne predmete sa ilustracijama, sa idejom
da se umetnicima pomogne da žive od svojih ideja i
svoje kreativnosti.
Pored prijave radova na konkurs za učešće na
međunarodnoj izložbi ilustracija, pozivamo umetnike da se
prijave i zauzmu mesto na štandu u okviru Ilustrofesta.

Tribine/radionice:

U okviru pratećeg programa Festivala biće upriličene
stručne tribine za umetnike a zahvaljujući generalnom
pokrovitelju festivala banci Poštanska štedionica za
sve građane besplatne radionice ilustracije za celu
porodicu sa porukom da umetnost nije samo privilegija
umetnika već treba da bude dostupna svima i da se
dešava svakodnevno jer ideje predstavljaju valutu
budućnosti.

Stvaramo
novu
tradiciju

Festival ilustracije
ILUSTROFEST ·21
16-23.07.2021.
KALEMEGDAN

Stvaramo
novu
tradiciju

Festival ilustracije
ILUSTROFEST ·21
16-23.07.2021.
KALEMEGDAN


Od 16. do 23. jula na Kalemegdanu, na prostoru ispred
Paviljona „Cvijeta Zuzorić” biće održan treći
Ilustrofest — Festival ilustracije u organizaciji Aha magazina,
pod generalnim pokroviteljstvom banke Poštanska
štedionica. Partner festivala je JKP Beogradska
Tvrđava.

Kategorije:

Pozivamo ilustratore iz zemlje i sveta da pošalju svoje
ilustracije u 5 festivalskih kategorija:
1. Ilustracije u knjigama,
2. Ilustracije u magazinima (štampanim i online),
3. Ilustracije u dizajnu i advertising industriji,
4. Ilustracije - lični projekti
5. Ilustracije - društveno odgovorni projekti


Učešće na Festivalu je besplatno a rok za slanje
radova je 30. jun. Kratku biografiju umetnika i radove
koji ne smeju biti stariji od godinu dana, treba poslati
na e-mail: info@ilustrofest.com


U prilogu je detaljan Pravilnik Festivala.


Na prošlogodišnjem Festivalu bilo je prijavljeno blizu
2 000 radova , 220 ilustratora iz celog sveta (Amerika,
Rusija, Australija, Turska, Iran, Velika Britanija,
Francuska, Italija, Španija, Češka, Mađarska, Rumunija,
Bugarska, Makedonija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora
i Srbija).

Otvaranje:

Na otvaranju Festivala 16. jula 2021 biće otvorena
velika međunarodna izložba najboljih ilustracija koje
će biti postavljene na velikim postamentima ispred
Pavljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu i uručene
nagrade najboljim autorima i radovima i to u
kategorijama: ilustracija knjige, ilustracija u štampanim i online
medijima, ilustracija u dizajnu i lični i društveno
-odgovorni projekti a biće dodeljen i Gran Prix festivala
najboljem autoru iz ovogodišnje selekcije za
sveukupan rad.

Bazar:

Pored međunarodne izložbe, na Festivalu će biti
održan i Bazar ilustracije gde će mladi autori dobiti priliku
da potpuno besplatno izlože i prodaju svoje ilustracije
kao i upotrebne predmete sa ilustracijama, sa idejom
da se umetnicima pomogne da žive od svojih ideja i
svoje kreativnosti.
Pored prijave radova na konkurs za učešće na
međunarodnoj izložbi ilustracija, pozivamo umetnike da se
prijave i zauzmu mesto na štandu u okviru Ilustrofesta.

Tribine/radionice:

U okviru pratećeg programa Festivala biće upriličene
stručne tribine za umetnike a zahvaljujući generalnom
pokrovitelju festivala banci Poštanska štedionica za
sve građane besplatne radionice ilustracije za celu
porodicu sa porukom da umetnost nije samo privilegija
umetnika već treba da bude dostupna svima i da se
dešava svakodnevno jer ideje predstavljaju valutu
budućnosti.

Generalni pokrovitelj:

Partneri:

Organizator festivala:

Generalni sponzor:

Partneri:

Organizator Festivala:

instagram